Module:Messages

De Binding of Isaac: Rebirth Wiki
Aller à : navigation, rechercher

return {
	["dlc added"  ] = function( f ) return "Ajouté dans " .. f.args[1] end,
	["dlc modified"] = function( f ) return "Modifié dans " .. f.args[1] end,
	["dlc removed" ] = function( f ) return "Retiré dans " .. f.args[1] end,

	["infobox collectible altar"     ] = function( f ) return "Piédestal de l’objet" end,
	["infobox collectible animation"   ] = function( f ) return "Animation" end,
	["infobox collectible animation title"] = function( f ) return "Animation" end,
	["infobox collectible character"   ] = function( f ) return "Apparence du personnage" end,
	["infobox collectible character title"] = function( f ) return "Apparence du Personnage" end,
	["infobox collectible grid title"   ] = function( f ) return "Grille de Collection" end,
	["infobox collectible icon"      ] = function( f ) return "Icône de l’objet" end,
	["infobox collectible id"       ] = function( f ) return "ID de l’objet" end,
	["infobox collectible id title"    ] = function( f ) return "ID de l'Objet" end,
	["infobox collectible id missing"   ] = function( f ) return "ID manquant" end,
	["infobox collectible pool none"   ] = function( f ) return "Aucune" end,
	["infobox collectible pool title"   ] = function( f ) return "Listes d'Objets" end,
	["infobox collectible quote"     ] = function( f ) return "Citation au ramassage" end,
	["infobox collectible quote missing" ] = function( f ) return "Citation manquante" end,
	["infobox collectible tear"      ] = function( f ) return "Apparence d’une larme" end,
	["infobox collectible tear title"   ] = function( f ) return "Apparence d'une Larme" end,
	["infobox collectible unlock title"  ] = function( f ) return "Méthode de Déblocage" end
}